1

خرید انواع اسپیکر پرتابل ارزان

اسپیکر ها در دو دسته طبقه بندی می شوند که در این پست به این امر می پردازیم. دسته اول از اسپیکرها نوع سیم دار آن است که در سایز های مختلف می باشند و برای حمل و نقل مناسب نیستند زیرا حتما باید به برق متصل شوندو در مکان هایی که به برق دسترسی ندارید نمی توان از این اسپیکر ها استفاده کرد.  این اسپیکر ها قدرت بیشتری نسبت به بدون سیم آن دارد زیرا منبع تغذیه بزرگ تری نسبت به نوع دیگر آن ها دارد.

 

 

ادامه مطلب...
1