1

بهترین ظرف غذا استیل برای محل کار

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در محل کار خود، غذای به همراه خود را بر روی اجاق گز گداشته تا گرم شود و در این حین انجام بقیه کار های خود پرداخته اید، هنگامی که برای میل غذای خود پیش می روید با بوی بد سوختگی مواجه می شوید و می بینید که غذای شما سوخته و دیگر قابل خوردن نیست. سوختن غذای شما نه تنها بر روحیه شما در محل کار خود تاثیر منفی می گذارد بلکه باعث می شود یک وعده غذایی شما حرام شده و دیگر قابل خوردن نباشد

ادامه مطلب...
1