1

درب توری magic mesh

شماهم از ورود حشرات موزی به خانه خود در عذاب هستید؟ هوا گرم شده و مجبورید درب  و پنجره های خانه را باز بگذارید اما پشه و سوسک و مگس ها راحتتان نمی گذارند؟ درب های توری فلزی pvc هزینه های سنگینی دارند و دردسر های باز و بسته کردن با دست پر هنگام ورود و خروج را در پی دارند. درب های توری آهنربایی یا مگنتیک به راحتی ازهم باز شده و پس از عبور فرد به صورت خودکار بسته شده و به واسطه آهنرباهای قوی که در وسط پرده تعبیه شده است محکم بسته می ماند.

ادامه مطلب...
1